Uslovi korišćenja

Ovaj veb sajt omogucila Vam je firma Agrožiken d.o.o.  koji se nalazi u Desimirovcu bb, 34000 Kragujevac, Srbija.

Korisnik internet stranice www.agroziken.rs  koji je prihvatio Uslove korišcenja objavljene od strane vlasnika web sajta, dobija neekskluzivno, neprenosivo pravo korišcenja web sajta. Korišcenjem ovih Internet stranica izjavljujete da ste upoznati i saglasni sa ovde iznesenim uslovima korišcenja i pravilima. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da napustite ove veb stranice.

Agrožiken d.o.o. zadržava pravo da uskrati pravo korišcenja web sajta www.agroziken.rs svakom Korisniku bez navodenja razloga kao i da vrši izmene uslova korišcenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Korisnik putem Internet stranice www.agroziken.rs ne sme objavljivati bilo šta nezakonito, uvredljivo, vulgarno, oglašavati se i nuditi necije proizvode i usluge bez prethodnog odobrenja Agrožiken d.o.o.

Ako Agrožiken d.o.o. proceni da je bilo kakav sadržaj koji korisnik postavi neprikladan u bilo kom smislu, može ga ukinuti bez dodatnog obaveštavanja i pojašnjavanja.

Odricanje od odgovornosti

Informacije koje se nalaze na ovom web sajtu  o Agrožikne d.o.o. i kompanijama koje su povezane sa Agrožikne d.o.o.,  trecim licima prikupljene su sa najvecom mogucom pažnjom. Ne možemo, medutim, da jemcimo za celovitost i tacnost informacija. Agrožiken d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog web sajta koji je formiran na osnovu informacija koje je dobio od svojih dobavljaca. Kvalitet proizvoda koji su prikazani na sajtu su odgovornost njihovih proizvodaca i  van su kontrole Agrožikne d.o.o. Ne dovodeci ni na koji nacin u pitanje nijednu zakonsku obavezu da ispravi reklamacije na isporuceni proizvod Agrožiken ne snosi odgovornost za kvalitet i dugotrajnost proizvoda objavljenih na svom web sajtu.

Svaki korisnik je iskljucivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje racunarske opreme, ukljucujuci celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišcenje internet stranice www.agroziken.rs, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. Agrožiken d.o.o.  iskljucuje svaku odgovornost za bilo kakva oštecenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišcenja internet stranice www.agroziken.rs.

Kada korisnik objavi neki komentar na stranicama www.agroziken.rs, Agrožiken d.o.o.",  automatski dobija pravo izmene i objavljivanja komentara bilo u tom ili izmenjenom obliku. Agrožiken d.o.o.  ima pravo da bilo kada raskine poslovnu vezu sa bilo kojim svojim korisnikom. U slucaju da korisnik ne poštuje propisane uslove ili ga Agrožiken d.o.o. iz odredenih razloga smatra neprihvatljivim, Agrožiken d.o.o.  ima pravo da ukine i njegove lozinke i racune.

Korisnik izricito izjavljuje da nece smatrati odgovornim Agrožiken d.o.o., odgovorne osobe, zaposlene i agente prodaje za naknadu eventualne štete i troškova, ukljucujuci i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišcenjem internet stranice www.agroziken.rs od strane korisnika.

Stranice ovog web sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb sajtove kojima upravljaju treca lica i ciji sadržaj nije poznat Agrožiken d.o.o. Agrožiken d.o.o. samo olakšava pristup takvim web sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do web sajtova trecih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izricito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trecih lica do kojih vode linkovi naznaceni na našem web sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trecih lica na tim stranicama.

Agrožiken d.o.o. ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili licnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.

U slucaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa iskljucivo izmedu korisnika i vlasnika odgovarajuceg web sajta, ili izmedu stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slucaju izmedu Agrožiken d.o.o. i korisnika. Molimo vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponudaca na veb sajtu do koga vodi hiperlink.

Proizvodi prikazani na ovom internet web sajtu primeri su proizvoda koji se mogu dobiti. Agrođiken ne garantuje da se proizvodi koji su prikazani na sajtu mogu uvek dobiti.

Agroziken